Skip to product information
1 of 7

Mirembajtja website E-commerce

Mirembajtja website E-commerce

Regular price $200.00
Regular price $200.00
-
  • mirembajtje e sistemit te plote te Website
  • mirembajtje e funksionalitetit te e-commerce
  • update-im i produkteve (dizajn/ foto , shkrime marketingu, etj)
  • raportim i promocioneve (nga Facebook / nga Google Ads)
  • publikim i produkteve te reja
  • kontroll dhe sistemim i sasise gjendje
  • kontroll dhe sistemim i te dhenave te regjistruara nga klientet
  • sherbimet qe perfshihen ne mirembajtje
View full details

Contact form